1 min čitanja

E-mail marketing je vrsta digitalnog marketinga koja se koristi za slanje poruka putem e-maila ciljanoj publikaciji. E-mail marketing se može koristiti za različite svrhe, uključujući promociju proizvoda ili usluga, povećanje prodaje, gradnju lojalnosti kupaca i poboljšanje odnosa s klijentima.

Postoje različite strategije e-mail marketinga koje se mogu koristiti, uključujući slanje newslettera, promocijskih poruka i ponuda, te poruka zahvalnosti ili podrške. E-mail marketing se može koristiti zajedno s drugim vrstama digitalnog marketinga, kao što su društveni mediji ili oglašavanje putem pretraživača, kako bi se postigao što bolji rezultat. E-mail marketing može biti učinkovit način za stupanje u kontakt s postojećim i potencijalnim klijentima, ali je važno da se pridržavate propisa o zaštiti privatnosti i da poštujete zahtjeve klijenata o odbijanju primanja e-mailova. 

Važno je također da e-mail poruke budu relevantne i zanimljive za ciljnu publiku i da se budu slale u odgovarajućem ritmu, kako ne bi bile smatrane spamom ili neželjenom poštom. Također je važno da se e-mail poruke prilagode različitim uređajima i da budu dizajnirane da budu čitljive i privlačne. Da bi e-mail marketing bio učinkovit, važno je imati dobro održavanu bazu podataka e-mail adresa i pratiti i analizirati rezultate e-mail kampanja kako biste mogli prilagoditi svoje strategije i postići što bolje rezultate.