1. UVODNE ODREDBE


Internetski portal pretrazi.hr i izrada-web-stranica.com  i njegove poveznice vlasništvo su poduzeća Pretraži d.o.o. (Pretraži d.o.o., pretrazi.hr  u daljnjem tekstu «Društvo»), Radnička cesta 80 iz Zagreba.


Nije dopušteno kopiranje ili uporaba bilo kojeg dijela stranice bez prethodnog pisanog odobrenja Društva.


Ovi Opći uvjeti kao i Kodeks ponašanja objavljen na internetskoj stranici vrijede za sve sadržaje koji se nalaze na internet portalu pretrazi.hr i izrada-web-stranica.com 


Pristupanjem stranici pretrazi.hr i/ili izrada-web-stranica.com  korisnici prihvaćaju Opće uvjete te obavezu praćenja eventualnih promjena ili dopuna koje mogu nastupiti.


Opći uvjeti zadnji puta su objavljeni 05.rujna.2022. i stupaju na snagu  19. rujna 2022. Godine, a izdavatelj zadržava pravo ažuriranja i objave promijenjenih Općih uvjeta ukoliko se za to pojavi potreba. Objavom novih uvjeta na pretrazi.hr novi Opći uvjeti će se smatrati važećima. Obavijest o promjeni Općih uvjeta korisnicima će biti komunicirana i kroz obavijesti platforme.


2. KORISNICI I KORISNIČKI PODACI


pretrazi.hr je naziv internetskog portala za oglašavanje.


Korisnik je bilo koja fizička ili pravna osoba koja pristupa portalu.


Fizički korisnici pretrazi.hr moraju biti punoljetne osobe.


Korisnik prilikom pristupa portalu popunjava podatke za koje jamči pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su istiniti te je iste dužan redovito ažurirati.


Lozinka za pristup stranici je važan sigurnosni faktor korištenja stranice.


Korisnik je dužan čuvati vlastitu lozinku i mijenjati je sukladno potrebama.


Društvo nije odgovorno za gubitak lozinke ili dolazak u posjed iste od strane treće osobe.


U slučaju primijećene zlouporabe lozinke korisnik može javiti Društvu na mail [email protected] te će Društvo odmah poduzeti radnje za prekid pristupa korisničkom profilu s tom lozinkom.


Kako bi koristio stranicu pretrazi.hr korisnik se mora registrirati. Prilikom registracije putem internet stranice, aplikacije  ili preko društvenih mreža, korisnik popunjava podatke koji su potrebni za korištenje internet stranice i oglašavanje. Korisnik se na stranicu može prijaviti i putem društvenih mreža. U tom slučaju isto tako mora dati Privolu za objavu i korištenje osobnih podataka i prihvatiti Opće uvjete te Kodeks ponašanja.


Točnost podataka je isključiva odgovornost korisnika.


Društvo ne odgovara i ne jamči za točnost podataka koje su korisnici unijeli niti ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju nastanka direktne ili indirektne štete zbog objave krivih podataka. Jednom uneseni podaci mogu se ažurirati u profilu korisnika. Korisnici se prihvaćanjem ovih Općih uvjeta izričito odriču potraživanja bilo kakve naknade štete, imovinske ili neimovinske, nastale zbog netočnih podataka korisnika ili pak trećih strana.


3. UVJETI KORIŠTENJA


Pristupom internetskom portalu pretrazi.hr korisnik se obvezuje ophoditi sukladno zakonima i pod zakonskim propisima Republike Hrvatske.


Društvo neće snositi nikakve troškove koje bi korisnik mogao imati korištenjem stranice ili bilo kojim drugim činom povezanim uz stranicu. U slučaju nastanka spora između korisnika, isti će korisnici rješavati međusobno dok Društvo neće snositi nikakvu odgovornost.


Na pretrazi.hr je zabranjeno objavljivanje bilo kakvih neprimjerenih sadržaja, sadržaja protivnih zakonu, uznemirujućih ili bilo kakvih drugih sadržaja koji mogu na bilo koji način naštetiti ili uznemiriti malodobne osobe ili bilo koga drugoga.


Društvo nema kontrolu i mogućnost filtriranja sadržaja prije objave istog, ali u slučaju primjećivanja sadržaja koji nije u skladu s ovim Uvjetima može sadržaj odmah ukloniti samostalno ili prema zahtjevu drugih korisnika.


Korisnicima koji se oglašavaju na pretrazi.hr zabranjeno je korištenje podataka korisnika u druge namjene osim one propisane u ovim Općim uvjetima. Korisnicima je izričito zabranjeno prikupljanje i korištenje podataka fizičkih ili pravnih osoba raspoloživih na stranici u komercijalne ili nezakonite svrhe.


4. PRESTANAK KORIŠTENJA


Društvo zadržava pravo brisanja korisničkog računa onim korisnicima koji se ne pridržavaju Općih uvjeta ili krše Kodeks ponašanja na stranici te pokretanje daljnjih postupaka protiv takvog korisnika sukladno zakonima važećih u Republici Hrvatskoj.


U slučaju eventualnih sporova stranke će ih pokušati riješiti mirnim putem. U suprotnom nadležan je sud u Zagrebu.


5. OGLAŠAVANJE na pretrazi.hr


pretrazi.hr je portal za oglašavanje i pretraživanje oglasa. Oglasi koji su objavljeni na pretrazi.hr nisu odgovornost Društva već korisnika. Bilo kakav sadržaj objavljen od strane korisnika isključiva je odgovornost korisnika dok Društvo nije ni na koji način odgovorno za taj sadržaj.


Oglase na pretrazi.hr mogu postavljati registrirani korisnici, a pretraživati mogu svi registrirani i neregistrirani korisnici.


Objavom oglasa na pretrazi.hr korisnik daje suglasnost da Društvo isključivo sadržaj oglasa, a bez objave korisničkih podataka, objavljuje i na drugim medijima.


5.1. Trajanje plaćenih oglasa

Na pretrazi.hr biti će dostupni oglasi korisnika u periodu trajanja zakupljenog paketa. Nakon isteka perioda trajanja zakupljenog paketa oglas može biti uklonjen sa stranice.


5.2 Oglasi trećih strana


Na pretrazi.hr mogu se nalaziti i oglasi trećih strana ili oglasi oglašivačkih mreža (banneri). Društvo ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaje tih oglasa. U trenutku spoznaje neprimjerenog, protuzakonitog ili štetnog sadržaja Društvo će odmah ukloniti taj oglas sa stranice. Oglasi trećih strana mogu koristiti alate za mjerenje uspješnosti oglasa te mogu imati pravila o privatnosti drugačija od Društva. Korisnici prihvaćaju činjenicu da Društvo nema uvid i ne snosi nikakvu odgovornost za alate za praćenje aktivnosti (kolačići) trećih strana.


Na pretrazi.hr mogu se oglašavati i objavljivati promotivne ponude ili aktivnosti trećih strana kao pogodnost za korisnike pretrazi.hr. Društvo ni na koji način nije odgovorno za sadržaj tih ponuda, njihovu ispravnost i realizaciju.


U slučaju da se na pretrazi.hr objavi oglas s nagradnom igrom ili upitnikom treće strane, pretrazi.hr ni na koji način ne odgovara za organizaciju i sadržaj takve nagradne igre ili upitnika.


Društvo može komunicirati s korisnicima putem poruka koje korisnicima dolaze kao obavijesti platforme ili povremeno putem elektronske pošte, iznimo telefonskim putem u slučaju hitnosti ili po zakonskoj obavezi. 


6. OPIS PAKETA USLUGA


Paketi usluga mogu se zakupiti na vremenski period definirani cjenikom. Paket usluga počinje vrijediti od datuma aktivacije. Omogućene usluge odnose se na vrijeme perioda zakupa paketa usluga.


Popis usluga i paketi usluga detaljno su navedeni u Cjeniku Društva.


Objavom oglasa isti postaje javan te je korisnik dužan provjeriti sve podatke koje sadrži oglas.


Društvo zadržava pravo izmjene paketa bez prethodne najave, međutim izmjena paketa neće umanjiti stečena prava korisnika do isteka vremenskog perioda na koji je paket zakupljen. Društvo može korisnicima omogućiti i druge pogodnosti ili akcijske ponude.


6.1. POPUSTI


Popusti se ne zbrajaju, promo kodovi se ne zbrajaju.


7. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI


U slučaju bilo kakvog kršenja bilo koje odredbe ovih Općih uvjeta, kršenja prava korisnika i/ili trećih osoba neograničeno, autorskih prava, kršenja poslovnih tajni ili bilo kojih drugih prava korisnici koji pristupaju pretrazi.hr oslobađaju Društvo i njegove zaposlenike, članice, povezana društva bilo kakve odgovornosti te se odriču svih potraživanja prema njima.


Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta oslobađate Društvo svake dogovornosti za nastalu, kao i za potencijalnu štetu koja je, ili može nastati uslijed komunikacije s korisnicima stranice, a odnosi se na poruke korisnika koje mogu sadržavati viruse, bugove ili slično, a koje je treća strana mogla prenijeti korisniku putem e-maila ili na web stranicu.


Stranica može iz bilo kojeg razloga prestati s radom. Društvo se odriče odgovornosti nastale uslijed nefunkcioniranja stranice te će u tom slučaju raditi na tome da se nedostatci uklone u što je moguće kraćem roku kako bi stranica nastavila neometano funkcionirati.


8. SIGURNOST NA STRANICI I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA


SSL protokol


Društvo koristi SSL protokol radi sigurnosti Vaših podataka. Upotreba SSL protokola omogućuje višu razinu privatnosti i sigurnosti od nekriptirane internetske veze. On smanjuje opasnost da treće strane presretnu i zloupotrebe podatke.


ANTISPAM POLITIKA


Strogo je zabranjeno slanje e- mail poruka promotivnog karaktera ili bilo koje neželjenih oglasa putem kanala pretrazi.hr. Strogo je zabranjeno slanje bilo kakvih poruka koje su spam karaktera, piramidalnih shema, lančanih pisama ili poruke koje sadržavaju bilo kakve viruse, bugove ili druge elemente koje bi mogle naštetiti bilo kojoj strani u komunikaciji.


Društvo koristi Web hosting od tvrtke Avalon d.o.o. koji osigurava uslugu za pohranu podataka. Društvo zadržava kontrolu nad tim informacijama te iste štitimo tehničkim i administrativnim mjerama kako bi smanjili rizik gubitka, zlouporabe, neodobrenog pristupa, povjerljivosti ili promjene. Neke od mjera koje koristimo su vatrozid i enkripcija podataka.


9. NEPOŠTIVANJE OPĆIH UVJETA I PREKID POSLOVNOG ODNOSA


U slučaju nepoštivanja Općih uvjeta korisnik nema pravo na povrat sredstava. Sredstva uplaćena za određeni paket usluga nije moguće prenamijeniti u druge svrhe ili prebaciti na drugu pravnu osobu ili fizičku osobu te za ista nije moguće ostvariti povrat.


U slučaju nepoštivanja ovih Općih uvjeta Društvo zadržava pravo raskida poslovnog odnosa i uklanjanje profila korisnika sa stranice bez dodatnih obrazloženja.


10. ZAVRŠNE ODREDBE


U slučaju prigovora ili primjedbe molimo obratite se na e-mail [email protected] te ćemo na iste odgovoriti u zakonski predviđenom roku koji iznosi 15 dana od dana zaprimanja prigovora.


Pretraži d.o.o.


Radnička cesta 80


10 000 Zagreb


Dopunjeni opći uvjeti poslovanja za tvrtku Pretraži d.o.o. kojima se definiraju usluge koje su pruža tvrtka Pretraži d.o.o. Doneseni i objavljeni 01.03.2023. godine, a vrijede od 15.3.2023. godine.


Opći uvjeti poslovanja za pružanje usluga oglašavanja, izrade internet stranica i trgovina te savjetovanja u području izrade internet stranica, internet trgovina,  web dizajna i interneta.


Dopuna općih uvjeti poslovanja obuhvaćaju sljedeće stavke:


1. Opis proizvoda ili usluge koji se pružaju


2. Način plaćanja i uvjeti plaćanja


3. Rokovi i uvjeti dostave ili isporuke


4. Uvjeti jamstva ili garancije za proizvode ili usluge


5. Prava i obveze tvrtke i njezinih kupaca/korisnika/klijenata


6. Rješavanje sporova i prigovora


7. Povrat proizvoda ili raskid ugovora


Usluge i proizvodi


1. Gold paket – Istaknuti oglasi


2. Izrada internet stranice – Start Web


3. Izrada internet trgovine  – Start Shop


4. Izrada internet stranice – WP Web


5. Izrada internet trgovine – WP Shop


6. Savjetovanje – Web consulting


7. Uređivanje internet stranice i trgovine


OPĆI UVJETI POSLOVANJA


11. Opći uvjeti


11.1 Ovi opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na sve usluge koje pruža tvrtka Pretraži d.o.o. (za Gold paket, istaknute oglase, izradu internet stranice i trgovine, savjetovanje i uređivanje).


11.2 Kupac izjavljuje da je upoznat sa sadržajem ovih općih uvjeta poslovanja te da ih u cijelosti prihvaća.


12. Usluge


12.1 Gold paket – pružanje usluge istaknutih oglasa na internetskoj stranici tvrtke Pretraži d.o.o.


12.2 Izrada internet stranice – Start Web – pružanje usluge izrade internet stranice na platformi site123.com do 5 podstranica (1. O nama, 2. Početna, 3. Kontakt, 4. Blog, 5. Novosti).


12.3 Izrada internet trgovine – Start Shop – pružanje usluge izrade internet trgovine na platformi site123.com do 5 podstranica i 5 proizvoda (1. O nama, 2. Početna, 3. Kontakt, 4. Blog, 5. Proizvodi).


12.4 Izrada internet stranice – WP Web – pružanje usluge izrade internet stranice na platformi WordPress, do 5 podstranica (1. O nama, 2. Početna, 3. Kontakt, 4. Blog, 5. Novosti).


12.5 Izrada internet trgovine – WP Shop – pružanje usluge izrade internet trgovine na platformi WordPress do 5 podstranica i 5 proizvoda (1. O nama, 2. Početna, 3. Kontakt, 4. Blog, 5. Proizvodi).


12.6 Savjetovanje – Web consulting – pružanje usluge savjetovanja za izradu i dizajn internet stranice ili internet trgovine, savjetovanje za Web hosting, domenu, SEO.


12.7 Uređivanje internet stranice i trgovine – pružanje usluge uređivanja internet stranice ili trgovine, unos podataka.


13. Narudžba i plaćanje


13.1 Narudžba se može izvršiti telefonski, e-poštom ili putem obrasca na internetskoj stranici tvrtke Pretraži d.o.o.


13.2 Nakon zaprimljene narudžbe, tvrtka Pretraži d.o.o. će poslati ponudu kupcu.


13.3 Usluga će biti izvršena nakon potvrde narudžbe od strane kupca i uplate u cijelosti ili u dogovorenom postotku unaprijed, usluga će biti izvršena u roku od 30 dana.


Gold paket – Istaknuti oglasi:


Korisnik može odabrati Gold paket uslugu koja uključuje istaknute oglase na web stranici Pretraži d.o.o. Korisnik se obvezuje dostaviti oglase u skladu s uvjetima objave. Pretraži d.o.o. zadržava pravo odbiti objavu oglasa koji nisu u skladu s uvjetima objave ili koji se smatraju neprikladnima.


Izrada internet stranice – Start Web:


Usluga Izrada internet stranice – Start Web uključuje izradu web stranice na platformi site123.com do 5 podstranica (1. O nama 2. Početna 3. Kontakt 4. Blog 5. Novosti). Korisnik se obvezuje dostaviti potrebne podatke i materijale za izradu web stranice. Pretraži d.o.o. neće snositi odgovornost za bilo kakve greške ili pogrešne informacije koje proizlaze iz podataka koje je dostavio korisnik. Usluga ne uključuje registraciju domene, web hosting i održavanje web stranice nakon izrade.


Izrada internet trgovine – Start Shop:


Usluga Izrada internet trgovine – Start Shop uključuje izradu internet trgovine na platformi site123.com do 5 podstranica i 5 proizvoda (1. O nama 2. Početna 3. Kontakt 4. Blog 5. Proizvodi). Korisnik se obvezuje dostaviti potrebne podatke i materijale za izradu internet trgovine. Pretraži d.o.o. neće snositi odgovornost za bilo kakve greške ili pogrešne informacije koje proizlaze iz podataka koje je dostavio korisnik. Usluga ne uključuje registraciju domene, web hosting i održavanje internet trgovine nakon izrade.


Izrada internet stranice – WP Web:


Usluga Izrada internet stranice – WP Web uključuje izradu web stranice na platformi WordPress do 5 podstranica (1. O nama 2. Početna 3. Kontakt 4. Blog 5. Novosti). Korisnik se obvezuje dostaviti potrebne podatke i materijale za izradu web stranice. Pretraži d.o.o. neće snositi odgovornost za bilo kakve greške ili pogrešne informacije koje proizlaze iz podataka koje je dostavio korisnik. Usluga ne uključuje registraciju domene, web hosting i održavanje web stranice nakon izrade.


Izrada internet trgovine – WP Shop:


Usluga Izrada internet trgovine – WP Shop uključuje izradu internet trgovine na platformi WordPress do 5 podstranica i 5 proizvoda (1. O nama 2. Početna 3. Kontakt 4. Blog 5. Proizvodi). Korisnik se obvezuje dostaviti potrebne podatke i materijale za izradu internet trgovine. Pretraži d.o.o. neće snositi odgovornost za bilo kakve greške ili pogrešne informacije koje proizlaze iz podataka koje je dostavio korisnik. Usluga ne uključuje registraciju domene, web hosting i održavanje internet trgovine nakon izrade.


Usluga Izrada internet trgovine – WP Shop uključuje izradu profesionalne internet trgovine na platformi WordPress.


Izrada dizajna – dizajn trgovine prilagođava se vizualnom identitetu korisnika te se izrađuje prema najnovijim trendovima u web dizajnu.


Postavljanje proizvoda – uključuje unos do 5 proizvoda, uz mogućnost kasnijeg dodavanja novih proizvoda. Korisnik se obvezuje dostaviti potrebne informacije i fotografije za proizvode.


Prilagođavanje mobilnim uređajima – dizajn trgovine prilagođava se svim veličinama zaslona, uključujući mobilne uređaje.


Osnovno SEO optimiziranje – trgovina se optimizira za osnovne ključne riječi u svrhu boljeg rangiranja na tražilicama.


Usluga ne uključuje registraciju domene, web hosting i održavanje trgovine nakon izrade. Korisnik se obvezuje dostaviti potrebne informacije i materijale za izradu trgovine te se obvezuje poštivati uvjete korištenja platforme WordPress.


Savjetovanje – Web consulting:


Usluga savjetovanja za izradu i dizajn internet stranice ili internet trgovine, savjetovanje za Web hosting, domenu, SEO. Naši stručnjaci stoje Vam na raspolaganju kako bi Vam pomogli u odabiru najboljih mogućnosti za Vašu web stranicu ili trgovinu. Savjetovanje uključuje procjenu Vaših potreba, ciljeva, kao i analizu konkurencije i ciljane publike. Na temelju tih podataka, pružit ćemo Vam individualne savjete i preporuke za izradu i dizajn Vaše web stranice ili trgovine. Osim savjeta vezanih uz dizajn i funkcionalnost, naši stručnjaci pružit će Vam savjete za optimizaciju Vaše web stranice i trgovine kako bi se povećala njihova vidljivost i dosegnula ciljana publika.


Uređivanje internet stranice i trgovine:


Usluga uređivanja internet stranice ili trgovine, unos podataka. Ukoliko Vam je potrebna pomoć u održavanju Vaše web stranice ili trgovine, naši stručnjaci stoje Vam na raspolaganju. Usluga uključuje unos novih podataka, ažuriranje postojećih, dodavanje novih stranica i proizvoda, te uređivanje izgleda i funkcionalnosti web stranice ili trgovine. Usluga može biti u obliku jednokratnog uređivanja ili redovitog održavanja, ovisno o Vašim potrebama. Naši stručnjaci pružaju uslugu kvalitetnog uređivanja i održavanja kako bi Vaša web stranica ili trgovina uvijek bili u najboljem mogućem stanju.


14. Ovlaštenje za korištenje usluga


Klijent ovim općim uvjetima poslovanja izričito potvrđuje da je punoljetna i poslovno sposobna osoba te da ima pravo sklopiti Ugovor i koristiti usluge Tvrtke Pretraži d.o.o.


15. Odricanje od odgovornosti


Tvrtka Pretraži d.o.o. ne odgovara za bilo kakve posljedice koje mogu proizaći iz korištenja njenih usluga, osim u slučaju da je šteta nastala kao posljedica namjerne radnje ili grube nepažnje tvrtke.


Tvrtka Pretraži d.o.o. ne snosi odgovornost za bilo kakve probleme sa hostingom ili drugim tehničkim pitanjima koji su izvan njenog utjecaja.


Klijent je suglasan da Tvrtka Pretraži d.o.o. nije odgovorna za bilo kakvu štetu koja proizlazi iz njegovog korištenja interneta, uključujući bilo kakve viruse, trojance ili drugi zlonamjerni softver.


Promjene uvjeta poslovanja


Tvrtka Pretraži d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih općih uvjeta poslovanja u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti klijenta. Promjena će biti objavljena na internet stranici pretrazi.hr


Klijent ima pravo na raskid Ugovora o korištenju usluga Tvrtke Pretraži d.o.o. u slučaju da ne prihvati izmjene općih uvjeta poslovanja.


16. Rješavanje sporova


Sve eventualne sporove koji bi mogli nastati između Tvrtke Pretraži d.o.o. i klijenta rješavat će se sporazumno. U slučaju da sporazumno rješavanje nije moguće, nadležan je sud u Zagrebu.


17. Zaključne odredbe


Ovi opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora između Tvrtke Pretraži d.o.o. i klijenta i primjenjuju se na sve usluge koje Tvrtka Pretraži d.o.o. pruža klijentima. U slučaju da odredbe ovih uvjeta poslovanja budu nevažeće ili se ne mogu primijeniti, to neće utjecati na važnost ili primjenjivost ostalih odredbi.


Nakon izvršenja usluge, klijentu će biti izdano pismeno izvješće o provedenim aktivnostima.


Tvrtka Pretraži d.o.o. zadržava pravo raskinuti ugovor u slučaju da klijent ne poštuje dogovorene uvjete i ne izvršava svoje obveze prema tvrtki Pretraži d.o.o.


Klijent ima pravo raskinuti ugovor prije početka izvršenja usluge, uz uvjet da tvrtki Pretraži d.o.o. plati sve troškove koje je tvrtka Pretraži d.o.o. imala do trenutka raskida ugovora.


Sve sporove koji proizlaze iz ovih uvjeta poslovanja stranke će pokušati riješiti sporazumno. Ukoliko to nije moguće, sporovi će se rješavati pred nadležnim sudom u Zagrebu.


Ovi opći uvjeti poslovanja su sastavni dio svakog ugovora koji se sklapa između tvrtke Pretraži d.o.o. i klijenta.


Tvrtka Pretraži d.o.o. zadržava pravo izmijeniti ove opće uvjete poslovanja u bilo kojem trenutku. Klijenti će biti obaviješteni o promjenama putem e-maila ili objavom na web stranici tvrtke.


U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili problema vezanih uz pružene usluge, klijenti se mogu obratiti tvrtki Pretraži d.o.o. putem e-maila ili telefona navedenih na web stranici tvrtke.


18. GDPR


Usluga koju pruža Pretraži d.o.o. zahtijeva od korisnika da dostave određene osobne podatke i podatke koji su potrebni za izradu web stranice ili internet trgovine. Pretraži d.o.o. će sva prikupljena osobna i poslovna informacije koristiti isključivo u svrhu pružanja naručenih usluga i neće ih dijeliti s trećim stranama bez prethodne pismene suglasnosti korisnika.


Kako bismo mogli pružiti uslugu izrade internet stranice ili internet trgovine, korisnik se slaže s tim da njegovi osobni podaci i drugi podaci, uključujući podatke o proizvodima i uslugama koje se nude, mogu biti pohranjeni na platformama s kojima radimo, kao što su WordPress i site123. Ti podaci mogu se koristiti samo u svrhu pružanja naručene usluge i neće se dijeliti s trećim stranama bez prethodne pismene suglasnosti korisnika.


Osiguravanje sigurnosti i zaštite osobnih podataka korisnika je od izuzetne važnosti za tvrtku Pretraži d.o.o. Stoga, korisnik pristaje da tvrtka Pretraži d.o.o. obrađuje i pohranjuje njegove osobne podatke u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR).


Korisnik se također obvezuje dostaviti osobne podatke koji su potrebni za izvršenje usluge koju je zatražio. Ti podaci uključuju ime i prezime, adresu, e-mail adresu, broj telefona i druge podatke koji su nužni za pružanje usluge.


Kako bismo pružili usluge izrade internet stranica i trgovina, tvrtka Pretraži d.o.o. može koristiti platforme poput WordPressa i Site123, te druge usluge ili platforme koje su usko povezane i obvezujuće pri izradi i pružanju usluga. Korisnik pristaje da njegovi podaci budu obrađivani i pohranjivani na tim platformama u svrhu izvršavanja usluga koje su dogovorene.


Tvrtka Pretraži d.o.o. jamči da će sve prikupljene osobne podatke koristiti isključivo u svrhu pružanja usluga koje su dogovorene, te da neće prenijeti ili prodavati te podatke trećim stranama bez izričitog dopuštenja korisnika, osim u slučajevima kada je to obvezno zakonom ili kada se takvo postupanje smatra nužnim radi zaštite prava tvrtke Pretraži d.o.o.


Korisnik ima pravo u svakom trenutku zatražiti uvid u svoje osobne podatke, ispravak netočnih podataka ili brisanje svojih podataka iz baze tvrtke Pretraži d.o.o. Korisnik može kontaktirati tvrtku Pretraži d.o.o. putem e-maila ili telefona kako bi ostvario svoja prava vezana uz osobne podatke.


Internet stranica izrada-web-stranica.com se nalazi na web hostingu tvrtke:

site123.com

VAT number: 513898650

Address: 8939 S.Sepulveda Blvd. Suite 102 Los Angeles , CA

Email: [email protected]

Web site: www.site123.comDopunjeni opći uvjeti poslovanja za tvrtku Pretraži d.o.o. kojima se definiraju usluge koje su pruža tvrtka Pretraži d.o.o. Doneseni i objavljeni 03.07.2023. godine, a vrijede od 14.08.2023. godine. 

Cjenik i opis usluga je na ovom linku Cjenik 14.08.2023..xlsx