Besplatno ćemo napraviti procjenu Vaših potreba za Web stranicom.
Trajanje izrade web stranice ovisi o opsegu projekta, broju stranica i složenosti funkcija koje se trebaju implementirati. Obično traje od nekoliko radnih dana  do nekoliko tjedana.
Cijena izrade web stranice ovisi o brojnim faktorima, uključujući opseg projekta, složenost funkcija, potrebni dizajn i razinu prilagođavanja.
Moći ćete samostalno ažurirati i uređivati sadržaj na svojoj web stranici bez potrebe za znanjem programiranja.
To je proces koji uključuje faze poput planiranja, dizajna, razvoja, testiranja i puštanja u pogon.
Da.