Politika privatnosti


VODITELJ OBRADE


Pretraži d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, OIB: 92169233498 (u daljnjem tekstu Pretraži ili Pretrazi.hr i/ili izrada-web-stranica.com ).

Naše internet stranice:

pretrazi.hr

izrada-web-stranica.com


Pretraži d.o.o. posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka, a Politika privatnosti (u daljnjem tekstu Politika) uređuje postupanje s vašim podacima prilikom korištenja Internetskog portala Pretrazi.hr i/ili izrada-web-stranica.com , izrada-web-stranica.com i naših usluga.


Sve što trebate znati, jasno i transparentno:


koje podatke prikupljam i kako,


kako koristim vaše podatke,


na koji način štitim vaše podatke,


s kime dijelimo vaše podatke,


koje kolačiće i alate koristim,


kako ćete ostvariti svoja prava,


koliko čuvamo podatke i ograničenje obrade.


KOJE PODATKE PRIKUPLJAM I KAKO?


Vaše privatnost nam je važna, pa prikupljam samo podatke potrebne za:


pružanje usluge i podrške,


poboljšanje vašeg korisničkog iskustva,


unaprjeđenje usluge i informiranje o novim uslugama koje smo razvili za korisnike,


udovoljavanje zakonskih propisa.


Dajete nam podatke upisivanjem u forme kod korištenja usluga, automatski ih prikupljamo kada koristite Pretrazi.hr i/ili izrada-web-stranica.com  i/ili izrada-web-stranica.com ili dobijemo iz vanjskih izvora kad koristite uslugu vanjskog partnera na Pretrazi.hr i/ili izrada-web-stranica.com  i/ili izrada-web-stranica.com (npr. potvrda o uplati i sl.).


Prikupljamo podatke koje upisujete prilikom:


registracije, oglašavanja, kupovine na Pretrazi.hr i/ili izrada-web-stranica.com  i/ili izrada-web-stranica.com, rezervacije smještaja, ispunjavanja anketa, upitnika i ostalih online obrazaca, komunikacije s drugim korisnicima kroz Pretrazi.hr i/ili izrada-web-stranica.com  poruke, pružanja podrške, savjeta ili odgovora na prigovore, plaćanja usluga ili povrata uplaćenih sredstava, drugih aktivnosti na Pretrazi.hr i/ili izrada-web-stranica.com .


Pri tome prikupljamo ime i prezime, adresu, podatke za kontakt, tvoj osobni identifikacijski broj, ime korisničkog računa, fotografiju koju koristiš na korisničkom profilu i ostale podatke koji su nužni za korištenje usluge.


Automatski mogu prikupiti i podatke koji su dostupni prilikom pristupa i korištenja Pretrazi.hr i/ili izrada-web-stranica.com :


geolokaciju i kolačiće samo ako si omogućio korištenje, informacije o uređaju koje koristite (model, identifikator uređaja, mobilna mreža i slično), zapise o korištenju usluga koji mogu sadržavati IP adrese, vrijeme i trajanje pristupa, vrstu preglednika, način pristupa na Pretrazi.hr i/ili izrada-web-stranica.com  stranici, pregledane stranice ili korištene funkcionalnosti u mobilnoj aplikaciji, greške tijekom korištenja i slično, sadržaj, vrijeme i trajanje telefonskog razgovora s Pretraži i telefonski broj s kojeg zoveš, koje usluge koristiš, kada i na koji način.


Iz ostalih izvora:


od drugih korisnika (npr. komentari, ocjene, prijave zloupotreba, adresa kupca za dostavu, podaci gosta i slično), vanjskih partnera koji su voditelji obrade, a u opsegu pružene usluge (pružanje podrške ako je rezervacija smještaja napravljena na drugom portalu, a Vi ste kao iznajmljivač registriran korisnik Pretrazi.hr i/ili izrada-web-stranica.com  i slično), društvenih mreža ako si povezao Pretrazi.hr i/ili izrada-web-stranica.com  račun s računom društvene mreže (npr. ime korisničkog profila, broj telefona, adresu e-pošte i ostale podatke za koje mi dajete dozvolu).


Zatražit ćemo od vas posebno dopuštenje:


za prikupljanje i obradu posebnih kategorija osobnih podataka, poput spolne orijentacije, zdravstvenog stanja, vjerskih opredjeljenja i slično.


Pretraži usluge nisu vam namijenjene ako imate manje od 18 godina. Za podatke koje prikupljamo ili obrađujemo ne mogu znati odnose li se na djecu, ako utvrdimo da obrađujemo takve podatke, zatvorit ćemo korisnički račun i pokrenuti brisanje podataka.


KAKO KORISTIMO VAŠE PODATKE?


Prikupljene podatke, kao i podatke koje saznamo kroz pružanje usluga, obrađujem samo u svrhu:


za koju su isti dani, za koju ste  nam dali suglasnost, utemeljenu na pravnoj osnovi: mjerodavnim zakonskim propisom, legitimnim interesom, privoli ili Uvjetima korištenja (ugovor).


Možemo koristiti vaše osobne podatke kako bih:


vam pružio informacije i pomoć, omogućio i olakšao korištenje Pretraživih usluga i internetskog portala Pretrazi.hr i/ili izrada-web-stranica.com , prilagodio sadržaj i ponudu vašim interesima, proveli ankete i prilagodili se vašim potrebama, obavijestio vas o novim uslugama i ažuriranjima usluga, pružio informacije o događajima i posebnim ponudama Pretrazi.hr i/ili izrada-web-stranica.com , spriječio prijevare ili druge zabranjene ili nezakonite aktivnosti,


zaštitio sigurnost i integritet Pretrazi.hr i/ili izrada-web-stranica.com  i vaših podataka, napravio poslovne i statističke analize,


prema njima razvijao nove usluge i proizvode, ispunio zakonske obaveze.


Ne prodajemo, ne iznajmljujem niti posuđujem popis korisnika ili osobne podatke korisnika trećim stranama.


Podatke koje smo anonimizirali ili agregirali, na način da te više ne mogu prepoznati kao određenu fizičku ili pravnu osobu ne smatramo osobnim podacima.


Ako zatvorimo vaš korisnički račun u skladu s Uvjetima korištenja Pretrazi.hr i/ili izrada-web-stranica.com  usluga, primjerice iz razloga kršenja Uvjeta korištenja, pokrenuti ćemo brisanje vaših podataka i podatke ćemo čuvati koliko smo obavezni, a u skladu s rokovima koji su navedeni u poglavlju pravo na brisanje i ograničenje obrade.


KAKO ŠTITIM VAŠE PODATKE?


U potpunosti smo predani zaštiti podataka od neovlaštenog pristupa, odavanja ili brisanja, neovisno o mjestu pohrane ili obrade, ili formatu u kojem se nalaze.


Surađujem s pouzdanim i stručnim partnerima koji su obavezni koristiti visoke standarde zaštite.


Primjenjujem prepoznate standarde informacijske sigurnosti:


provodimo tehničke i organizacijske mjere zaštite temeljene na procjeni rizika, provjeravamo prikupljanje informacija, pohranjivanje i načine obrade, gdje je to moguće, podatke pseudonimiziram i anonimiziram, testiramo organizacijske i tehničke mjere zaštite, poduzimamo mjere koje mogu identificirati i /ili spriječiti neovlašteno prikupljanje i zloupotrebu osobnih podataka te umanjiti potencijalnu štetu.


Poduzimam mjere kojima ti želim osigurati cjelovitost podataka i dostupnost sustava za obradu pri čemu u obzir uzimam najnovija tehnološka dostignuća, a podatke pohranjujem u visoko raspoloživim podatkovnim centrima u Hrvatskoj.


Svjestani smo da ne postoji potpuno siguran sustav i da je sigurnost potrebno neprestano unapređivati.


Redovno ažurirajte vlastite podatke.


S KIM DIJELIM VAŠE PODATKE?


Samo s partnerima koji su u ugovornom odnosu s Pretraži i samo podatke neophodne za pružanje određenih usluga.


Sve osobe koje imaju pristup vašim podacima i naši partneri imaju obavezu čuvanja povjerljivosti u okviru ugovorenog odnosa, kao i provođenje organizacijskih i tehničkih mjera zaštite.


S korisnicima interneta i Pretraži, a možete sami odabrati koje osobne podatke želie javno objaviti na Pretrazi.hr i/ili izrada-web-stranica.com  ili razmijeniti s drugim korisnicima prilikom korištenja Pretraži usluga.


Treće strane obrađivat će vaše podatke samo:


u svrhu pružanja usluga kao što su: usluge plaćanja, analize podataka, isporuke elektroničke ili zemaljske pošte, usluga korisničke podrške, provjere ispravnosti podataka, usluge provjere podataka u svrhu sprječavanja prijevara i pranja novca, objave tvojih smještajnih kapaciteta u svrhu rezervacije na portalima za Turizam i slično;


u svrhu pružanja usluga Pretraži kao što su: hosting, IT usluge, računovodstvene usluge i usluge odvjetnika, revizora i drugih savjetnika.


Ako su propisani zakonom u svrhu:


ispunjenja mjerodavnog zakona, podzakonskog akta ili drugog propisa,


otkrivanja, sprečavanja ili rješavanja prijevara i sigurnosnih ili tehničkih poteškoća koje se odnose na Pretraži ili osobne podatke korisnika.


U okviru obrada oglašavanja (npr. prikaz oglasa koji se temelji na tvom ponašanju i interesima) može doći do prijenosa osobnih podataka trećim stranama koje imaju sjedište u SAD (npr.kompaniji Google), ali samo ako ste dali privolu za takve obrade podatka koje se baziraju na kolačićima ili drugim tehničkim identifikatorima.


Pružatelji usluga i treće osobe obrađivat će osobne podatke temeljem uputa Pretraži i u skladu s ovom Politikom i drugim mjerodavnim propisima (Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka i drugim primjenjivim zakonima ovisno o obradi).


S partnerima koji imaju sjedište izvan EU, a kada prenosimo podatke u treće zemlje zaštita podataka osigurana je u skladu s važećim propisima i uputama Europskog odbora za zaštitu podataka, te odgovarajućim dodatnim ugovorima za prijenos podataka u treće zemlje. U slučaju da prema procijeni Europske komisija zemlja u koju se prenose podaci ne može osigurati zaštitu podataka što znači pružatelj usluge ima obavezu dati vaše podatke svojim tijelima vlasti u svrhu kontrole i praćenja, poduzimamo i dodatne mjere: ako je moguće podaci se anonimiziraju, provodi se analiza rizika za prijenos podataka i informiramo te putem ove Politike.


Pretraži dozvoljava Internet tražilicama prikupljanje podataka koje ste javno objavili, tako će vaši oglas kupci lakše i brže pronaći.


Za više informacija o prijenosu podataka trećim stranama pošalji upit elektroničkom poštom na kontakt Službenika za zaštitu podataka.


KOJE KOLAČIĆE I ALATE KORISTIMO?


Koristimo alate pomoću kojih analiziramo korištenje Pretrazi.hr i/ili izrada-web-stranica.com  i prikupljamo informacije o vašim navikama i aktivnostima čime bolje prepoznajemo vaše potrebe u svrhu poboljšanja kvalitete ponude.


Koristimo svoje kolačiće kao i kolačiće svojih partnera kako bih prepoznali vaše računalo te vam pružili bolju uslugu ili oglase koji vas zanimaju.


Prikupljeni podaci ne povezuju se s vašim osobnim podacima na Pretrazi.hr i/ili izrada-web-stranica.com .


Navedeni alati mogu prikupljati i pohranjivati tehničke podatke kao što su kolačići, IP adresa korisnika i/ili posjetitelja, identifikator mobilnog uređaja, podatke o pregledniku i slično, ali pritom ne identificiraju osobu.


Za upravljanje kolačićima koristimo alat CookieYes Limited koji vam omogućava da se informirate koje kolačiće koristimo i u koje svrhe, prihvatite ili odbijete postavljanje kolačića samo u svrhe koje su vam potrebne ili samo određenih partnera. Ograničiti korištenje kolačića i povezanih obrada možete na našoj internet stranici i na mobilnim aplikacijama.


Nužni kolačići postavljaju se uvijek, ali putem odgovarajućih postavki na svom računalu, pregledniku ili mobilnom uređaju možete odbiti ili izbrisati nužne kolačiće i nastaviti koristiti Pretrazi.hr i/ili izrada-web-stranica.com  U tom slučaju neke funkcije Pretrazi.hr i/ili izrada-web-stranica.com  neće ti biti u potpunosti dostupne. Više o kolačićima i detalje o nužnim kolačićima možeš pročitati ovdje.


Ako odlučite koristiti Google usluge i dozvolite korištenje Google Analytics alata na našoj stranici informiraj se na koji način Google upravlja vašim podacima ovdje.


DRUŠTVENE MREŽE


Za objavu sadržaja koji vas mogu zanimati i komunikaciju na društvenim mrežama koristimo poslovne profile i stranice na platformama kompanija: Meta Platforms, Inc.: Facebook i Instagram, Google LLC Youtube i Twitter. Prilikom interakcije na društvenim mrežama prikupljamo i obrađujemo tvoje podatke, ali ih ne pohranjujemo u naše sustave.


Odgovorne osobe za upravljanje računima na društvenim mrežama imaju uvid u poruke i objave, a iznimno ih možemo pohraniti ako nas na to obvezuju zakonski propisi. Ako posjećujete naše stranice na platformama društvenih mreža omogućen nam je uvid u statistike o posjećenosti, općim interesima i demografskim podacima. Ove statistike ne sadrže osobne podatke, a pomažu nam da upravljamo sadržajima koje objavljujemo i učinimo sadržaj što zanimljivijim.


Ako koristite društvene mreže za interakciju s našim stranicama platforma (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter) prenosi podatke u SAD i oni kao voditelj obrade definiraju koje podatke, u koju svrhu i na kojoj pravnoj osnovi i u koju svrhu koriste, kao i o kolačićima koje platforme postavljaju i u koju svrhu se koriste. O tome se možete informirati u njihovim politikama privatnosti:


Facebook


Instagram


Youtube


Twitter


KAKO ĆEŠ OSTVARITI SVOJA PRAVA?


Možeš nam uputiti zahtjev za brisanje, ispravak podataka, ograničenje obrade  i uvid u svoje podatke.


Ako imate prigovor vezano uz obradu podataka ili svoja prava obratite nam se s povjerenjem, ako ne uspijemo riješiti vaš prigovor imaš pravo podnijeti pritužbu nadležnoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka.


Zahtjev mogu odbiti ako ne mogu potvrditi tvoj identitet kao vlasnika osobnih podataka ili ako postoje druga zakonska ograničenja. U slučaju da te ne možemo identificirati putem prikupljenih podataka zatražiti ćemo djelomičnu presliku osobnog dokumenta putem kojeg vas možemo identificirati.


Ako na Pretrazi.hr i/ili izrada-web-stranica.com   koristite u ime druge osobe ili kompanije, nećemo vas moći identificirati, pa svoj zahtjev možete ostvariti isključivo uz odobrenje i zahtjev te osobe ili kompanije.


U okviru Pretraži naprednih usluga koristimo pružatelje usluga koji mogu biti voditelj obrade i oni definiraju koji podaci i u koju svrhu su im potrebni. O navedenom vas informiramo u trenutku kad počnete koristiti takvu uslugu i prije prikupljanja podataka u ime drugog voditelja obrade. Pročitajte sve o zaštiti podataka u njihovim politikama privatnosti prije nego započneš koristiti uslugu. Provjerite na koji način možete ostvariti svoja prava i obrati se njemu za informaciju, mi nemamo pristup podacima koje obrađuju drugi voditelji obrade. Ako imate nejasnoća javite nam je za pomoć pri ostvarenju svojih prava. Ako ne želite koristiti usluge u koje su uključeni drugi voditelji obrade možete nastaviti koristiti ostale usluge na Pretrazi.hr i/ili izrada-web-stranica.com .


PRAVO NA BRISANJE I OGRANIČENJE OBRADE


U svakom trenutku možeš podnijeti zahtjev za brisanjem osobnih podataka koji su prikupljeni u okviru korištenja Pretraži usluga ili ograničiti svrhu korištenja svojih podataka djelomično ili u cijelosti.


Brisanje osobnih podataka možete zatražiti pisanim putem na našu adresu, usmeno ili slanjem elektroničke pošte na adresu [email protected]

Ako imate korisnički račun na Pretrazi.hr i/ili izrada-web-stranica.com  zahtjev za zatvaranje računa i brisanje podataka trebate pokrenuti kroz sučelje Profila na Pretrazi.hr i/ili izrada-web-stranica.com


Po zaprimljenom zahtjevu za brisanje, potvrdit ćemo da samo zaprimili zahtjev i pokrenuti ćemo proceduru zatvaranja korisničkog računa i brisanja podataka. Neovlašten pokušaj zatvaranja računa i brisanja podataka možeš zaustaviti u roku od 24 sata od kada ste zaprimili obavijest, nakon tog razdoblja ograničit ćemo obradu vaših podatka i pokrenuti postupak brisanja.


KOLIKO ČUVAMO PODATKE I OGRANIĆENJE OBRADE


Vaše podatke ćemo čuvati ovisno o svrsi i sukladno mjerodavnim propisima ili legitimnim interesima koji proizlaze ili su vezani uz korištenje Pretraži i po isteku definiranog roka obrisati.


Na primjer, zapise vezane za financijske transakcije ili račune dužani smo čuvati u skladu sa zakonskim definiranim rokom, ostale kategorije podataka čuvati ćemo do roka koje smo odrediki za sprječavanje prijevara, odgovore na prigovore ili druge legitimne svrhe (2 godine), podatke koje si upisao za dostavu 6 mjeseci, Ako se rok brisanja produži zbog tehničkih ili drugih opravdanih razloga, obavijestit ćemo vas u pisanom obliku.


U svakom trenutku možete ograničiti korištenje adrese elektroničke pošte za slanje Pretraži obavijesti i promotivnih poruka.


Svoje podatke i postavke možete izmijeniti u sučelju Pretrazi.hr i/ili izrada-web-stranica.com  ili se jednostavno odjaviti s liste za primanje promotivnih ponuda putem poveznice koja se nalazi u elektroničkoj pošti.


PRAVO NA PRENOSIVOST PODATAKA


Štitimo privatnost svojih korisnika i ne dopuštamo preuzimanje sadržaja kojim bi se povrijedila vaša prava ili prava drugih korisnika.


PRAVO NA INFORMACIJU (PRISTUP PODACIMA)


Vi ste vlasnik svojih podataka i imate pravo na informaciju koje podatke čuvamo ili obrađujem te možete poslati zahtjev za dodatne informacije.


Svoje osnovne podatke možete vidjeti u sučelju za registrirane korisnike na Pretrazi.hr i/ili izrada-web-stranica.com .


Ako želite više informacija ili niste registrirani korisnik Pretrazi.hr i/ili izrada-web-stranica.com  pošaljite nam zahtjev pisanim putem na našu adresu ili slanjem elektroničke pošte na adresu [email protected] i/ili izrada-web-stranica.com .


PRAVO NA ISPRAVAK PODATAKA


Važno je da imate točne podatke, povremeno ih provjeri.


Kako bih vam pomogao možemo provesti provjeru ispravnosti podataka u tehnički i zakonski dopuštenom opsegu, kao što je verifikacija broja telefona, adrese elektroničke pošte i ostalih podataka.


Ispravak podataka koje koristimo za osnovnu identifikaciju (adresa elektroničke pošte, OIB) možete ostvariti slanjem pismenog zahtjeva s adrese elektroničke pošte prijavljene u tvom korisničkom računu na [email protected] i/ili izrada-web-stranica.com .


VEZE S DRUGIM STRANICAMA


Na Pretrazi.hr i/ili izrada-web-stranica.com  možete naći poveznice koje će vas odvesti na stranice drugih davatelja usluga na koje se ne odnosi moja Politika privatnosti.


Ako ste napustili Pretrazi.hr i/ili izrada-web-stranica.com  stranicu slijedeći poveznicu, molim vas da se upoznate s njihovim pravilima privatnosti i na koji način štite vaše osobne podatke.


OBAVIJEST O PROMJENAMA I KONTAKTI


Povremeno možemo izmijeniti ova pravila, a promjene Politike objavit ćemo uz ovu Politiku privatnosti na Pretrazi.hr i/ili izrada-web-stranica.com  stranici. U slučaju značajnih promjena obavijestit ćemo vas o promjenama i na neki drugi prikladan način, a prethodne verzije možeš zatražiti putem obrasca za kontakt.


Registracijom ili nastavkom korištenja Pretrazi.hr i/ili izrada-web-stranica.com  nakon promjene Politike potvrdili ste da ste upoznati s važećim pravilima i da pristajete na obradu podataka u navedene svrhe.


Upite i primjedbe vezane uz ovu Politiku privatnosti, kao i dodatne informacije oko vaših osobnih podataka prikupljenih na Pretrazi.hr i/ili izrada-web-stranica.com  možete dostaviti Pretraži d.o.o. službeniku za zaštitu osobnih podataka:


pisanim putem na adresu sjedišta Pretraži d.o.o.


putem elektroničke pošte na adresu [email protected]