1 min čitanja
26 Apr

Marketing strategije su planovi ili pristupi koje kompanije koriste za promociju i prodaju svojih proizvoda ili usluga. Ove strategije se mogu razlikovati ovisno o ciljnoj publici, tržištu i resursima kojima raspolaže kompanija. Neki od uobičajenih marketing strategija uključuju:Segmentaciju kupaca: Ovo uključuje podjelu tržišta na manje skupine temeljene na zajedničkim karakteristikama, poput dobi, prihoda ili lokacije. Ovo omogućava kompanijama da prilagode svoje marketing napore specifičnim segmentima tržišta.Pozicioniranje: Ovo uključuje pozicioniranje proizvoda ili usluge u umovima potrošača na način koji ga razlikuje od konkurencije. To se može postići putem brendiranja, poruka ili pakiranja.Marketing mix: Marketing mix se odnosi na kombinaciju taktika koje kompanije koriste da dosegnu svoju ciljnu publiku, uključujući proizvod, cijenu, promociju i mjesto (distribucija).Content marketing: Ovo uključuje stvaranje i dijeljenje vrijednog, relevantnog i konzistentnog sadržaja kako bi privukli i zadržali jasno definiranu publiku.Marketing na društvenim mrežama: Ovo uključuje korištenje društvenih mreža za dosezanje i interakciju s potencijalnim kupcima.Influencer marketing: Ovo uključuje suradnju s influencerima, odnosno osobama s velikim sljedbenstvom na društvenim mrežama, kako bi se promovirao proizvod ili usluga njihovim pratiteljima.Marketing putem e-pošte: Ovo uključuje korištenje e-pošte za slanje marketing poruka potencijalnim kupcima.Optimizacija za tražilice (SEO): Ovo uključuje optimizaciju web stranice i njenog sadržaja kako bi se rangirala više u rezultatima pretraživanja, čime se postaje više vidljiva potencijalnim kupcima.


Komentari
* E-mail će biti objavljen na web stranici.