1 min čitanja

Proces prodaje obično se sastoji od nekoliko koraka: 

1. Prikupljanje informacija - Prvo je potrebno da se sastavi popis potencijalnih kupaca i da se prikupe sve relevantne informacije o njima, kao što su njihove potrebe, preferencije i sposobnost da plate proizvod ili uslugu. 

2. Kontakt s kupcima - Nakon što se prikupe informacije o kupcima, sljedeći korak je da se s njima stupi u kontakt i da se pokuša privući njihovu pažnju. To se može učiniti putem telefonskog poziva, e-pošte ili ličnog susreta. 

3. Prezentacija proizvoda ili usluge - Kada se stupi u kontakt s kupcima, potrebno je da im se prezentira proizvod ili usluga i da se navedu svi relevantni detalji o njima. 

4. Otklanjanje sumnji - Kupci često imaju sumnje i pitanja o proizvodu ili uslugu, pa je važno da se ta pitanja otklone kako bi se uvjerili da su spremni da kupe. 

5. Potpisivanje ugovora - Ako se kupac odluči da kupi proizvod ili uslugu, sljedeći korak je da se potpiše ugovor i da se izvrši plaćanje. 

6. Pružanje poslije-prodajne podrške - Nakon što je prodaja završena, važno je da se pruži poslije-prodajna podrška kupcima kako bi se održao dobar odnos s njima i privukli ih da ponovo kupe proizvod ili uslugu u budućnosti.