1 min čitanja

U osiguranju postoji nekoliko termina koje je važno znati. 

Evo nekoliko primjera: 

1. Osiguranje: Ugovor između osiguravajućeg društva i osiguranika, u kojem se osiguravajuće društvo obvezuje da će u slučaju određenih događaja (poput bolesti, nezgode ili gubitka imovine) izmiriti određenu svotu novca ili pružiti drugu vrstu pomoći. 

2. Osiguravajuće društvo: Društvo koje nudi osiguranja i koje se bavi zaštitom od financijskih rizika. 

3. Osiguranik: Osoba ili tvrtka koja sklapa ugovor o osiguranju i plaća osiguranje. 

4. Premija: Iznos novca koji osiguranik plaća osiguravajućem društvu kako bi mu osiguralo zaštitu. 

5. Šteta: Iznos novca koji se plaća osiguraniku u slučaju određenog događaja (poput nezgode ili gubitka imovine). 

6. Polica osiguranja: Dokument koji sadrži sve odredbe ugovora o osiguranju. 

7. Kasko osiguranje: Osiguranje koje pokriva štete na vozilu u slučaju nezgode ili drugih neplaniranih događaja. 

8. Putno osiguranje: Osiguranje koje pokriva rizike povezane s putovanjima, poput bolesti ili ozljeda.