1 min čitanja

Tradicionalni marketing je vrsta marketinga koja se bazira na tradicionalnim kanalima promocije, kao što su TV, radio, štampani mediji i bilbordi. Ova vrsta marketinga se koristi za promociju proizvoda ili usluga putem oglasa koji se emituju ili objavljuju u tim medijima. 

Tradicionalni marketing se još uvijek koristi u mnogim industrijama, ali sve više kompanija se okreće digitalnom marketingu zbog njegove sposobnosti da precizno cilja određenu publiku i da mjeri rezultate.Međutim, tradicionalni marketing i dalje ima svoje mjesto u marketing strategiji mnogih kompanija, osobito za promociju velikih događaja ili proizvoda sa širokom publikom. 

Neki od primjera tradicionalnog marketinga su televizijski i radijski oglasi, bilbordi, reklame u novinama i časopisima, katalozi i direktni pozivi.