1 min čitanja

Postoje različite vrste marketinga koje se koriste za promicanje proizvoda ili usluga. Neke od najčešćih vrsta marketinga su: 

Digitalni marketing: Ova vrsta marketinga koristi digitalne kanale i alate za promicanje proizvoda ili usluga. To uključuje oglašavanje na društvenim mrežama, Google Ads, e-poštu i sadržajni marketing. 

Outbound marketing: ova vrsta marketinga temelji se na inicijativi tvrtke i podrazumijeva da se proizvodi ili usluge promoviraju potencijalnim kupcima. To uključuje televizijske i radijske oglase, izravne pozive i poštu. 

Ulazni marketing: ova vrsta marketinga temelji se na privlačenju potencijalnih kupaca proizvodima ili uslugama tvrtke. To se može postići sadržajnim marketingom, SEO-om (optimizacija za tražilice), društvenim mrežama i više. 

Tradicionalni marketing: Ova vrsta marketinga temelji se na tradicionalnim kanalima kao što su TV, radio i tiskani mediji. 

Marketing od usta do usta: ova vrsta marketinga temelji se na preporukama i preporukama od usta do usta. Može se postići zadovoljstvom kupaca, odnosom s kupcima i drugim aktivnostima koje promiču pozitivnu percepciju proizvoda ili usluge. 

Influencer marketing: ova vrsta marketinga temelji se na korištenju utjecajnih ljudi za promoviranje proizvoda ili usluge. To se može dogoditi putem društvenih mreža ili drugih digitalnih kanala. 

Marketing događaja: ova vrsta marketinga temelji se na organiziranju događaja koji promoviraju proizvod ili uslugu. To može uključivati prodajne štandove, promocije ili medijske događaje.

SEO