1 min čitanja

Postoje nekoliko načina na koje možete motivirati tim prodavača: 

1. Postavljanje jasnih ciljeva i standarda: Dobra motivacija počinje postavljanjem jasnih ciljeva i standarda za tim. Kada prodavači znaju što se od njih očekuje, oni su motivirani da postignu te ciljeve. 

2. Pružanje obuke i podrške: Pružanje obuke i podrške prodavačima omogućava im da razviju svoje vještine i da budu uspješniji u poslu. To ih može motivirati da budu više posvećeni svojim ciljevima i da se trude da budu što bolji. 

3. Povezivanje nagrađivanja s postignućima: Kada prodavači dobiju nagrade ili povišice za svoje postignuće, to ih može motivirati da se trude da budu što uspješniji. 

4. Povezivanje radnog mjesta s interesima: Ako prodavači vide da njihov posao ima smisla i da se uklapa u njihove interese i ciljeve, oni će biti motivirani da rade. 

5. Stvaranje pozitivnog radnog okruženja: Dobro radno okruženje u kojem se prodavači osjećaju cijenjeni i poštovani može imati velik utjecaj na motivaciju. Ukratko, motivacija tima prodavača može se postići postavljanjem jasnih ciljeva i standarda, pružanjem obuke i podrške, povezivanjem nagrađivanja s postignućima, povezivanjem radnog mjesta s interesima i stvaranjem pozitivnog radnog okruženja.