1 min čitanja

Da biste napisali e-knjigu, postoji nekoliko koraka koje treba slijediti: 

1. Odaberite temu: Prvo je važno odrediti što želite da bude tema vaše e-knjige. To bi trebalo biti nešto u čemu ste stručni ili o čemu imate veliko znanje i interesiranje. 

2. Napravite plan: Nakon što ste odabrali temu, važno je da napravite plan za pisanje e-knjige. To uključuje određivanje ciljne publike, odabiranje naslova i podnaslova, kao i određivanje sadržaja koji će se naći u e-knjizi. 

3. Napišite sadržaj: Sljedeći korak je da napravite sadržaj e-knjige. To možete učiniti koristeći plan koji ste napravili u prethodnom koraku kao vodič. Osigurajte da sadržaj bude strukturiran logički i da bude zanimljiv za vašu ciljnu publiku. 

4. Pročitajte i ispravite: Kada završite pisanje, pročitajte e-knjigu kako biste se uvjerili da je gramatički ispravna i da sadrži sve što treba. Ako je potrebno, ispravite bilo koje greške ili nedostatke u sadržaju. 

5. Formatirajte i objavite: Nakon što ste završili s pisanjem i ispravcima, potrebno je da e-knjigu formatirate u odgovarajućem obliku za objavljivanje. To može uključivati stvaranje naslovne strane, određivanje fonta i veličine slova, kao i drugih elementa dizajna. Kada ste zadovoljni s formatiranjem, možete objaviti e-knjigu putem online prodaje ili je distribuirati putem e-maila ili drugih kanala.