1 min čitanja

Postoji nekoliko koraka koji se mogu poduzeti kako bi se ubrzao rad web stranice: 

Optimizirajte slike: Smanjite veličinu slika koji se koriste na vašoj web stranici koristeći alate za optimizaciju slika. 

Kompresirajte datoteke: Kompresirajte datoteke CSS i JavaScript koristeći alate za kompresiju, kako bi se smanjila veličina datoteka. 

Ukloni nepotrebne plugine: Uklonite plugine koji nisu kritični za rad vaše web stranice, kako bi se smanjio broj potrebnih skripti. 

Korištenje Content Delivery Network (CDN): CDN omogućuje brže učitavanje vaše web stranice za korisnike koji se nalaze daleko od servera. 

Optimizirajte bazu podataka: Optimizirajte vašu bazu podataka koristeći alate za optimizaciju baze podataka, kako bi se smanjio broj potrebnih upita. 

Koristite caching: Korištenje caching-a omogućuje da se pojedine stranice spremaju u predmemoriju, što smanjuje broj potrebnih zahtjeva za učitavanjem stranice. 

Optimizirajte Kod: Optimizirajte kod vaše web stranice, kako bi se smanjila potrošnja resursa. 

Reducirajte skripte i stilove koje se koriste: smanjite broj skripti i stilova koji se koriste na vašoj web stranici, kako bi se smanjila potreba za učitavanjem i parsiranjem datoteka. 

Napomena: Ubrzanje rada web stranice je kompleksan proces i može zahtijevati stručnost u različitim oblastima. Ukoliko niste sigurni kako da optimizirate vašu web stranicu, preporučujemo da se obratite stručnjaku za pomoć.