1 min čitanja

Marketing strategije su planovi ili pristupi koje kompanije koriste za promociju i prodaju svojih proizvoda ili usluga. Ove strategije se mogu razlikovati ovisno o ciljnoj publici, tržištu i resursima kojima raspolaže kompanija. 

Neki od uobičajenih marketing strategija uključuju: 

Segmentaciju kupaca: Ovo uključuje podjelu tržišta na manje skupine temeljene na zajedničkim karakteristikama, poput dobi, prihoda ili lokacije. Ovo omogućava kompanijama da prilagode svoje marketing napore specifičnim segmentima tržišta. 

Pozicioniranje: Ovo uključuje pozicioniranje proizvoda ili usluge u umovima potrošača na način koji ga razlikuje od konkurencije. To se može postići putem brendiranja, poruka ili pakiranja. 

Marketing mix: Marketing mix se odnosi na kombinaciju taktika koje kompanije koriste da dosegnu svoju ciljnu publiku, uključujući proizvod, cijenu, promociju i mjesto (distribucija). 

Content marketing: Ovo uključuje stvaranje i dijeljenje vrijednog, relevantnog i konzistentnog sadržaja kako bi privukli i zadržali jasno definiranu publiku. 

Marketing na društvenim mrežama: Ovo uključuje korištenje društvenih mreža za dosezanje i interakciju s potencijalnim kupcima. 

Influencer marketing: Ovo uključuje suradnju s influencerima, odnosno osobama s velikim sljedbenstvom na društvenim mrežama, kako bi se promovirao proizvod ili usluga njihovim pratiteljima. 

Marketing putem e-pošte: Ovo uključuje korištenje e-pošte za slanje marketing poruka potencijalnim kupcima. 

Optimizacija za tražilice (SEO): Ovo uključuje optimizaciju web stranice i njenog sadržaja kako bi se rangirala više u rezultatima pretraživanja, čime se postaje više vidljiva potencijalnim kupcima.