1 min čitanja

Stil prodavača 

Stil prodavača se odnosi na način na koji prodavač komunicira s kupcima i pokušava da im prodaje proizvod ili uslugu. Postoji mnogo različitih stilova prodavanja, i onaj koji najbolje odgovara zavisi od konkretnog proizvoda ili usluge i ciljne grupe kupaca. Evo nekoliko primjera stilova prodavanja: 

Hard selling 

Hard selling je agresivan stil prodavanja u kojem prodavač insistira na tome da kupac kupi proizvod ili uslugu, često preuveličavajući njihove koristi ili minimizirajući nedostatke. 

Soft selling

Soft selling je blaži stil prodavanja u kojem prodavač ne insistira na prodaji, već se fokusira na pružanje informacija kupcima i pokušava da ih uvjeri da proizvod ili usluga odgovara njihovim potrebama i preferencijama. 

Consultative selling 

Consultative selling podrazumijeva da prodavač sluša kupca i pomaže mu da pronađe proizvod ili uslugu koja će najbolje odgovarati njegovim potrebama. 

Solution selling 

Solution selling se fokusira na to da se prodavaču pruži rješenje za konkretan problem kupca. Prodavač se trudi da razume problem kupca i ponudi mu rješenje u vidu proizvoda ili usluge. 

Relationship selling

Relationship selling se fokusira na izgradnju dugoročnog odnosa s kupcima. Prodavač se trudi da razumije njihove potrebe i preferencije i pokušava da ih zadovolji kroz duži vremenski period.