Stil prodavača
1 min čitanja

Stil prodavača se odnosi na način na koji prodavač komunicira s kupcima i pokušava da im prodaje proizvod ili uslugu. Postoji mnogo različitih stilova prodavanja, i onaj koji najbolje odgovara zavisi od konkretnog proizvoda ili usluge i ciljne grupe kupaca. Evo nekoliko primjera stilova prodavanja:

Pročitajte više