Inbound marketing
1 min čitanja

Inbound marketing je vrsta marketinga koja se bazira na privlačenju potencijalnih kupaca prema proizvodima ili uslugama kompanije. Cilj ovog tipa marketinga je da se privuče pažnja potencijalnih kupaca i da se stvori odnos s njima, umjesto da se proizvodi ili usluge "napadaju" preko tradicionalnih oglašivačkih kanala.

Pročitajte više