1 min čitanja

Postoji nekoliko modela kapitalizma koji se razlikuju po tome kako se kapital i proizvodnja distribuiraju u društvu i koliko je država uključena u ekonomske aktivnosti. Neki od najpoznatijih modela kapitalizma su: 

Liberalni kapitalizam: U ovom modelu, tržište se smatra glavnim mehanizmom za raspodjelu resursa i proizvoda, a država ima ograničenu ulogu u ekonomskim aktivnostima. 

Korporativni kapitalizam: U ovom modelu, velike korporacije imaju veliki utjecaj na ekonomske aktivnosti i država se često uključuje u reguliranje ekonomskih aktivnosti kako bi zaštitila nacionalne interese. 

Socijalni kapitalizam: U ovom modelu, država ima značajniju ulogu u reguliranju ekonomskih aktivnosti i u distribuciji resursa i proizvoda. Cilj je da se osigura socijalna pravda i da se spriječe nejednakosti u društvu. 

Merkantilistički kapitalizam: U ovom modelu, država ima značajnu ulogu u reguliranju ekonomskih aktivnosti i cilj joj je da se poveća nacionalna moć i bogatstvo. To se postiže kontroliranjem trgovine i zaštitom domaćih industrija. 

Statistički kapitalizam: U ovom modelu, država ima značajnu ulogu u reguliranju ekonomskih aktivnosti i cilj joj je da se sprovede ekonomska planiranja i da se kontrolira cijene i količine proizvoda.