1 min čitanja

U bankarstvu postoji nekoliko financijskih termina koje je važno znati. 

Evo nekoliko primjera: 

1. Banka: Financijska institucija koja se bavi pozajmicama i depozitima te nudi druge financijske usluge, poput kreditnih kartica i investicijskih usluga. 

2. Depozit: Novac koji se čuva u banci i za koji se plaća određena kamata. 

3. Kredit: Pozajmica koju banka ili neka druga financijska institucija daje korisniku i koja se mora vratiti uz određene kamate. 

4. Kamata: Iznos novca koji se plaća za korištenje novca (pozajmice) ili koji se dobiva za čuvanje novca u banci (depozit). 

5. Kreditna kartica: Plastična kartica koja se koristi za plaćanje robe i usluga te se na nju stavljaju određeni iznosi novca. 

6. Hipoteka: Zajam koji se dobije za kupnju nekretnine i koji se vraća u obrocima (mjesečnim ili godišnjim). Hipoteka se uzima kod banke ili neke druge financijske institucije i koristi se kao jamstvo za izmirenje duga. 

7. Valuta: Novac koji se koristi u određenoj zemlji. 

8. Devizni račun: Bankovni račun na koji se čuvaju valute različite od one koja se koristi u određenoj državi, npr. Američki dolar koji se čuva na računu u hrvatskoj.